نمایش عملکرد سامانه تشخیص پلاک دناپرداز

 شما در ویدیوی زیر می توانید عملکرد سامانه تشخیص پلاک دناپرداز را در نور شب و در ارتفاع ملاحظه نمایید.
دقت  نرم افزار پلاک خوان دناپرداز  بالای ۹۷% میباشد که شما میتوانید در ویدیوهای قرار گرفته از نرم افزار این مهم را ملاحظه نمایید.
با نصب و کالیبراسیون در شرایط بهینه دقت پلاک خوانی همچنان افزایش می یابد.
در مقاله های آتی بیشتر به نحوه کالیبراسیون دوربین پلاک خوان خواهیم پرداخت.