نمایش عملکرد سامانه تشخیص پلاک دناپرداز

 شما در ویدیوی زیر می توانید عملکرد سامانه تشخیص پلاک دناپرداز را در نور شب و در ارتفاع ملاحظه نمایید.
دقت  نرم افزار پلاک خوان دناپرداز  بالای ۹۷% میباشد که شما میتوانید در ویدیوهای قرار گرفته از نرم افزار این مهم را ملاحظه نمایید.
با نصب و کالیبراسیون در شرایط بهینه دقت پلاک خوانی همچنان افزایش می یابد.
در مقاله های آتی بیشتر به نحوه کالیبراسیون دوربین پلاک خوان خواهیم پرداخت.

ویدیو نحوه تشخیص پلاک در سامانه دناپرداز

 

در ویدیوی زیر شما میتوانید نحوه تشخیص پلاک، ثبت پلاک بهمراه عکس خودرو،تاریخ و ساعت، نوع مجوز و سایر موارد و رکورد های مربوط به نرم افزار پلاک خوان دناپرداز را مشاهده نمایید.

تصویر شب از سیستم پلاک خوان دناپرداز

در ویدیو زیر شما میتوانید نحوه  قرائت پلاک توسط نرم افزار پلاک خوان دناپرداز ، را در نور شب ملاحظه نمایید.

در ویدیو های دیگر موجود در وبسایت دناپرداز شما میتوانید تصویر شب و روز را با هم مقایسه نمایید.